سازمان نظام پزشکی مراغه و ملکان  `

خواص بادام - مریم بهروز - کارشناس ارشد تغذیه
خواص بادام - مریم بهروز - کارشناس ارشد تغذیه

جدید ترین مطالب درباره خواص بادام
مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط معکوس بین بروز بیماری های قلبی و عروقی و مصرف معمول مغز ها یی چون بادام را گزارش کرده اند(3-1).مغز بادام منیع غنی اسید های چرب غیر اشباع با یک باند مضاعف(MUFA) می باشد(4).  در بین مغز ها منبع غنی پروتئین به حساب می آیدو از نظر محتوای آلفا توکوفرول رتبه ی اول را در میان مغز ها به خود اختصاص داده است(5).هر 28 گرم بادام حاوی 15 گرم چربی کل1.1 گرم  اسید چرب اشباع((SFA،3.6 گرم اسید چرب با چند باند مضاعف(PUFA), و 9.5 گرم اسید چرب با یک باند مضاعف(MUFA) می باشداسید چرب غالب بادام اسید اولئیک و لینولئیک می باشد(6).قسمتی از کاهش کلسترولی که با مصرف مغز ها مرتبط است را می توان به محتوای بالای MUFA آن ربط داد .بادام حاوی ترکیبات بیو اکتیو گیاهی زیادی می باشد که خطر بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهند، مهمترین ترکیبات بیو اکتیو بادام که با کاهش LDLرابطه دارد،فیتو استرول ها می باشند . هر 100 گرم بادام بین 95 تا 280 میلی گرم فیتو استرول دارد (7).مصرف روزانه 2 گرم  از استرول  های گیاهی برای افرادی که کلسترول خون بالایی دارند از طرف( NCEP(National Cholesterol Education Program پیشنهاد شده است (8) بادام منبع غنی فیبر نیز می باشد همی سلولز ، پکتین و لیگنین انواع فیبر های نامحلول بادام می باشند (8). مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط معکوس بین مصرف فیبر غذایی با بیماری های کرونر قلبی را نشان داده اند(8). اگرچه بادام به خاطر پروفایل اسید چرب بی نظیرش شناخته شده است، با این حال 15% از انرژی بادام از پروتئین ان است که موجب می شود بادام منبع خوب پروتئین هم به حساب آید(8).هر یک اونس بادام(28 گرم)،0.7 گرم آرژنین دارد(9).که موجب می شود جزو بهترین منابع آرژنین به حساب آید. نسبت لیزین به آرژنین و رابطه ی مستقیم ان با کلسترول سرم در مطالعات مختلف بررسی شده است . این نسبت در پروتئین سویا 1 و در بادام 0.24 است . بر اساس این یافته احتمالا نقش بادام در کاهش کلسترول سرم بیشتر از پروتئین سویا باشد(10). آرژنین به عنوان پیش ساز نیتریک اکساید شناخته شده است .نیتریک اکساید با کاهش اکسیداسیونLDL  در سلول های اندوتلیال، در کاهش خطر بیماری های قلبی نقش دارد (8).بادام منبع غنی آلفا توکو فرول( شکل غالب ویتامین ای ) می باشد مصرف روزانه 28 گرم بادام موجب دریافت 7.4 میلی گرم آلفا توکو فرول می شود(مقدار مورد نیاز روزانه 15 میلی گرم است) (11). آلفا توکو فرول به عنوان آنتی اکسیدان نقش مهمی در پیشگیری از اکسیداسیون لیپید ها دارد. مطالعات مختلف به ارتباط معکوس بین دریافت  ویتامین ای  و بیماری های قلبی عروقی اشاره کرده اند(8). هر 28 گرم بادام 81 میلی گرم منیزیم فراهم می کند که تقریبا 20% نیاز روزانه به این عنصر  را تامین می کند منیزیم  ارتباط معکوسی با بسیار یاز ریسک فاکتور های قلبی عروقی مانند فشار خون دارد(8). از دیگر ریز مغزی های موجود در بادام که ممکن است در سلامت قلبی عروقی دخیل باشند می توان به منگنز(0.74میلی گرم)، مس (0.33 میلی گرم) و کلسیم (75 می لی گرم)در هر 28 گرم بادام اشاره گرد. این مقدار بادام 8% نیاز روزانه ی ما به کلسیم تامین می کند . همچنین بادام منبع خوب ویتامین های گروه ب به شمار می اید(9). بادام دارای نسبت سدیم به پتاسیم مطلوبی می باشد. در حقیقت تقریبا فاقد سدیم می باشد. (8). وجود کلسیم و پتاسیم و فقدان سدیم موجب شده است بادام ماده ی غذایی مفیدی در کنترل فشار خون به حساب آید (8). پوست بادام حاوی پلی فنل هایی می باشد که نقش مهمی در پیش گیری از اکسیداسیون LDL  دارد (8).
بررسی 9 مطالعه ای که چگونگی تاثیر مصرف بادام را روی پروفایل لیپیدی نشان می داند،  به کاهش معنی دار کلسترول تام و کلسترولLDL با مصرف بادام اشاره داشتند (8).به نظر می رسد اثرات کاهش کلسترولی که به بادام نسبت داده می شود به تنهایی توجیح کننده ی پایین آمدن خطر بیماری های قلبی و عروقی  نمی باشد . در چندین مطالعه ارتباط بین مصرف مغز هایی چون بادام و کاهش مارکر های التهابی مانند CRP ,IL6 و فیبرینوژن مورد بررسی قرار گرفته است و این اثر را بیشتر از  به فاکتور هایی مانند Mg، فیبر و ویتامین  ای موجود در ان نسبت داده شده است.(14-12).در مطالعه ای که توسط Dianna A و همکارانش  صورت گرفت بین مصرف مغز بادام و روغن بادام از نظر اثر  روی کاهشLDL  و کلسترول تام تفاوت معنی داری دیده نشد(8). با این حال مغز بادام دارای فواید بیشتری نسبت به روغن بادام  می باشد .به استثناء ویتامین ای و احتمالا بعضی از فیتو کمیکال ها اغلب مواد مغذی موجود در بادام  در قسمت غیر لیپیدی مغز بادام است. بنابر این مصرف بادام کامل ممکن است فواید بیشتری داشته باشد(8).

مریم بهروز
منابع 

1. Fraser GE, Sabaté J, Beeson WL, Strahan TM. A possible protective effect of nut consumption on risk of coronary heart disease. The Adventist Health Study. Arch Intern Med 1992;152:1416–24.
2. Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE, et al. Frequent nut consumption and risk of coronary heart disease in women: prospective cohort study. BMJ 1998;317:1341–5.
3. Kushi LH, Folsom AR, Prineas RJ, Mink PJ, Wu Y, Bostick RM. Dietary antioxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. N Engl J Med 1996;334: 1156–62
4. Lino M, Marcoe K, Dinkins JM, Hiza H, Anand R. Insight 23: the role of nuts in a healthy diet. Nutrition Insights December 2000. Internet: http://www.usda.gov/cnpp (accessed 5 May 2000).
5. Sabaté J, Bell HET, Fraser GE. Nut consumption and coronary heart disease risk. In: Spiller GA, ed. Handbook of lipids in human nutrition. Boca Raton, FL: CRC Press, 1996:145–51.

6.Sathe SK, Seeram NP, Kshirsagar HH, Heber D, Lapsley KA.Fatty acid composition of California-grown almonds. J Food Sci. 2008;73:C607–C614.
7.Chen CY, Blumberg JB. Phytochemical composition of nuts. Asia Pac J Clin Nutr. 2008;17(Suppl 1):329–332
. 8.Berryman CE, Preston AG, Karmally W, Deckelbaum RJ, Kris-Etherton PM. Effects of almond consumption on the reduction of LDL-cholesterol: a discussion of potential mechanisms and future research directions. Nutr Rev. 2011 Apr;69(4):171-85
9. U.S. Department of Agriculture, Agricultural ResearchService. USDA National Nutrient Database for Standard Reference,Release 22. 2009. Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl. Accessed February 2010.
10. Kohls KJ, Kies C, Fox HM. Blood serum lipid levels of humans given arginine, lysine and tryptophan supplements without food. Nutr Rep Int. 1987;35:5–11.
11.National Academy of Sciences, Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. 2000. http://www.nal. usda.gov/fnic/DRI//DRI_Vitamin_C/vitamin_c_full_report. pdf. Accessed June 2010
12.Kris-Etherton PM, Hu FB, Ros E, et al. (2008) The role of tree nuts and peanuts in the prevention of coronary heart disease: multiple potential mechanisms. J Nutr 138, 1746S–1751S.
13. Blomhoff R, Carlsen MH, Frost AL, et al. (2006) Health benefits of nuts: potential role of antioxidants. Br J Nutr 96 S52–S60.
14. Wells BJ, Mainous AG & Everett CJ (2005) Association between dietay arginine and C-reactive protein. Nutrition 21, 125–130.

موضوع : مقالات علمی | بازديد : 1323 |  1392-08-30

اين سايت در ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي ثبت گرديده و فعاليت آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد
طراحي از طراحان سنا نت